Uszczelki do zaworów dennych

Zawory denne stosowane są m.in. w cysternach do transportu substancji ciekłych, w tym również produktów spożywczych np. mleko itp.

Elementem uszczelniającym w tych zaworach jest uszczelka z czystego PTFE, w której wewnątrz zamknięty jest element sprężysty np. guma.

Wielkość wytwarzanych uszczelek /w dotychczasowej praktyce firmy MATERSPEC/ nie przekracza średnicy zewnętrznej 200 mm.