Półprodukty

Półprodukty tworzyw kompozytowych na bazie PTFE wytwarzane są w postaci:

TULEI
WALCÓW
ARKUSZY i PŁASKOWNIKÓW

 Przy produkcji półproduktów dużą uwagę w naszej firmie zwraca się na ograniczenie i eliminowanie naddatków materiałowych, co pozwala na: 


- obniżenie kosztów wytwarzania elementów gotowych, 
- ograniczenie problemu zagospodarowania odpadów, 
- zmniejszenia ilości przetwarzanego freonu 22, nieprzyjaznego środowisku naturalnemu.

Umiejętne wykorzystanie pozytywnych cech materiałowych surowców pozwala na osiąganie coraz korzystniejszych parametrów użytkowych końcowego produktu, np. obniżenie zużycia ściernego nawet 100 X.

Tworzywa węglowe lub grafitowe drobnoziarniste nasycane stopami łożyskowymi niskotopliwymi wytwarzane są w postaci:

- walców - średnice do 140 mm, wysokość do 200 mm

- tulei - średnice zew.do 140 mm , wysokość do 200 mm