Walce

Proces technologiczny formowania walców z tworzyw na bazie tarflenu realizowany jest przez prasowanie blokowe w formach zamkniętych. Zalety i wady tej metody prasowania zostały przedstawione przy omawianiu produkcji tulej. 
 
wyrobym
 


Posiadane aktualnie oprzyrządowanie pozwala na wytwarzanie walców o wysokości do 80 mm i średnicach:

Wymiary walca
Dz x h
(mm)
18x80
19x80
22x80
24x80
28x80
30x80
33x80
36x80
44x80
48x80
53x80
63x80
70x80
83x80
89x80
110x80
118x80
146x80
159x80
210x80