Tuleje

Proces technologiczny wytwarzania tulei z tworzyw na bazie tarflenu, realizowany jest przez prasowanie blokowe w formach zamkniętych. Taka metoda pozwala uzyskać najkorzystniejsze parametry jakościowe, jednak ogranicza wysokość wyprasek. Wysokość wytwarzanych tulej nie przekracza 100 mm, natomiast wymiary średnic (fz/Ow) tulei ujęte są w poniższej tablicy.
wyrobym

Zestawienie wymiarów tulej z różnych gatunków tworzyw tarflenowych
Ø19/Ø12 O116/O78 O204/O129
Ø30/Ø12 O116/O101 O204/O156
O38/O16 O125/O52 O204/O140
O44/O20 O125/O80 O233/O200
O47/O20 O125/O104 O236/O190
O53/O19 O125/O115 O237/O209
O63/O20 O140/O68 O238/O188
O63/O42 O140/O80 O239/O207
O67/O52 O140/O95 O240/O150
O68/O20 O140/O117 O248/O150
O70/O32 O145/O130 O248/O173
O70/O40 O154/O129 O248/O200
O76/O48 O157/O109 O262/O230
O77/O32 O159/O83 O268/O208
O82/O40 O166/O112 O275/O190
O82/O58 O166/O118 O275/O237
O83/O52 O180/O117 O277/O188
O83/O73 O180/O137 O296/O230
O89/O42 O180/O143 O298/O255
O90/O60 O180/O156 O300/O244
O94/O30 O184/O146 O325/O282
O95/O64 O189/O143 O325/O295
O95/O74 O190/O88 O328/O255
O97/O48 O190/O104 O328/O273
O97/O78 O190/O130 O330/O160
O103/O84 O190/O158 O330/O288
O105/O60 O197/O158 O345/O296
O110/O63 O203/O175 O375/O296
    O392/O345
 
Tolerancja wymiarowa średnic tulej: dodatnia (+) dla średnic zewnętrznych oraz ujemna (-) dla średnic wewnętrznych wynosi:

- dla średnic - do 50mm - 1,0mm 
- dla średnic - 50-150mm - 1,5mm 
- dla średnic - 150-400mm - 2,0mm