Pierścienie z elementem sprężystym

Wykonywane są z tworzywa kompozytowego tarflenu, np. T3WG, którego kształt przekroju poprzecznego określa się literą "V".

Wewnątrz przekroju umieszczony jest metalowy element sprężysty, którego zadaniem jest wywieranie stałego nacisku na wargi uszczelniające /zewnętrzne i wewnętrzne/, szczególnie powyżej temperatury 120 oC, kiedy tworzywo tarflenowe zaczyna tracić swoją sprężystość.