Łopatki do pomp

Są ruchomymi elementami, umieszczonymi w szczelinach wirnika pompy próżniowej. Na skutek siły odśrodkowej wysuwają się ze szczelin wirnika, przylegają swoją krawędzią do powierzchni cylindra pompy, dzięki czemu wytwarzają się komory o zmiennej objętości. Łopatki wykonywane są z tworzywa węglowo-grafitowego na spoiwie żywic termoutwardzalnych - symbol tworzywa EG1K .

Charakteryzują się następującymi własnościami fizyko-mechanicznymi:- gęstość pozorna - pow. 1,75 g/cm3 
- nasiąkliwością w wodzie - poniżej 1% 
- twardością wg Shore'a "D": powyżej 70 oSh 
- rozszerzalnością termiczną w zakresie 20-180 oC - poniżej 16,0 x 10 -6/K
- wytrzymałość na zginanie - 50 - 65 MPa
- współczynnik tarcia - poniżej 0,15
Zalecane warunki pracy:
- prędkość liniowa - do 12 m/s 
- różnica ciśnień - do 3-5 bar 
Zakres wymiarowy produkowanych łopatek:L - długość - do 250 mm 
B - szerokość - do 65 mm 
G - grubość - od 2 do 9 mm;
Łopatki wykonywane są, w zależności od charakteru pompy /sucha, mokra/ z różnych materiałów, i tak

  • z tworzywa węglowo-grafitowego na spoiwie żywic termoutwardzalnych, np. epoksydów - symbol tworzywa EG1K - do pomp suchych;
  • z tekstolitu lub tworzywa na bazie włókna szklanego i epoksydu /symbol tworzywa

Isoval TM/ - do pomp mokrych.

Instrukcja montażu łopatek >>>