Membrany reduktorów

W wielu procesach chemicznych istotnym zagadnieniem jest utrzymanie stałego ciśnienia w przestrzeni reaktora. Wykorzystuje się w takich przypadkach membrany, które sterują iglicą zamykającą przestrzeń reaktora. Dla procesów o wyższych parametrach - termicznych i ciśnieniowych, opracowano materiały kompozytowe tarflenu, z których wytwarzane są membrany o żądanych kształtach i wymiarach. 
 

Membrany z tych kompozytów spełniają wymagania warunków ich zastosowania a ponadto charakteryzują się ponad 2-krotnie dłuższą żywotnością w stosunku do gumy.