Pierścienie uszczelniające typu V

W uszczelnieniu węzłów w ruchu posuwisto - zwrotnym, jak również wrzecion zaworów szerokie zastosowanie znalazły pierścienie uszczelniające typu V, z których tworzy się pakiet.


W skład pakietu wchodzą:
- pierścień podporowy
- pierścienie uszczelniające typu V
- pierścień dociskowy

Pierścienie uszczelniające najczęściej wykonywane są z gumy lub kauczuków, jednakże ich zastosowanie ograniczają: temperatura pracy i środowisko chemiczne. Dla współczesnych rozwiązań, kiedy temperatura pracy przekracza + 200 oC, a środowisko chemiczne jest agresywne (zarówno alkaliczne, jak i kwasowe) bardzo przydatne stają się materiały kompozytowe tarflenu z różnymi wypełniaczami metalicznymi i niemetalicznymi. W zależności od potrzeb, tworzy się pakiety z pierścieni uszczelniających typu V z dwóch różnych materiałów np. T/T3WG/T.


W warunkach technicznych naszej firmy produkcja takich pierścieni opiera się na dwóch różnych technikach:
1. Obróbki mechanicznej pierścieni z półproduktu w postaci walca lub tulei,
2. Prasowania gotowych pierścieni w formach zamkniętych, bez potrzeby stosowania obróbki mechanicznej.