Tarcze sprzęgłowe

Przenoszenie napędu pomiędzy silnikiem a urządzeniem technologicznym odbywa się z wykorzystaniem sprzęgieł.


Jednym z rozwiązań sprzęgła jest układ tarciowy składający się:
- Tarczy metalowej zainstalowanej na wale silnika 
- Tarczy sprzęgłowej zamocowanej na wale napędzającym urządzenie i dociskanej do tarczy metalowej
Skład surowcowy tarczy sprzęgłowej jest tak dobrany, aby współczynnik tarcia pomiędzy obydwoma tarczami wynosił co najmniej 0,45. Równocześnie sam materiał tarczy sprzęgłowej powinien charakteryzować się możliwie wysoką zdolnością odprowadzania ciepła ze strefy tarcia.W chwili obecnej w naszej firmie produkowane są tarcze sprzęgłowe o wymiarach
Ø 164/ Ø 110 x 5 mm.