Na spoiwie żywic

Tworzywa na spoiwie żywic termoutwardzalnych stanowią pokrewną grupę tworzyw węglowych i grafitowych. Zakres zastosowania wyrobów z tych tworzyw warunkuje rodzaj zastosowanego spoiwa żywicznego.


Przykłady zastosowań kompozycji:
1 Elementy ślizgowe - łożyska, panewki, ślizgi
2 Elementy uszczelniające - pierścienie dla uszczelnień mechanicznych, łopatki dla pomp próżniowych i sprężarek
3 elementy cierne - tarcze sprzęgłowe i hamulcowe dla różnych urządzeń