Witamy Państwa na naszej stronie

Firma MATERSPEC jest producentem tworzyw samosmarnych na bazie policzterofluoroetylenu - PTFE z wypełniaczami takimi jak: grafit, węgiel, brąz, mosiądz, dwusiarczek molibdenu, biel tytanowa, włókno szklane oraz (alund, antymon, nikiel, żelazo)* Działalność naszej firmy obejmują także tworzywa nasycane stopami łożyskowymi oraz tworzywa na spoiwie żywic termoutwardzalnych.
* dla specjalnych zastosowań

Projektowanie

Projektujemy elementy ślizgowe dla maszyn i urządzeń pracujących w ruchu obrotowym i posuwisto-zwrotnym, elementy uszczelniające - statyczne i ruchowe, tworzywa kompozytowe dla szczególnych warunków pracy. 

Produkcja

Oferujemy półprodukty (tuleje, walce, arkusze, płaskowniki), gotowe elementy (taśmy, pierścienie, łopatki do pomp próżniowych, pierścienie uszczelniające, panewki ślizgowe, membrany, listwy, uszczelki, łożyska kulowe z tworzyw grafitowych, uszczelki PTFE do zakrętek).

Zastosowanie

TWORZYWA SAMOSMARNE - wywodzi się z cech fizyko-chemicznych, w szczególności bardzo niskiej wartości współczynnika tarcia we współpracy z innymi materiałami, w warunkach tarcia suchego. Cecha ta sprawia, iż elementy wykonane z tych tworzyw nie wymagają stosowania smarów podczas ich pracy ruchowej.